Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

  • Wederzijds respect in een veilige sfeer is zowel voor u als voor mij is een vanzelfsprekendheid tijdens de behandeling.
  • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van u eveneens.
  • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
  • U wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
  • In het geval ik door ziekte of onverwachte gebeurtenissen de afspraak niet kan nakomen, zal ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Bij langdurige afwezigheid kan ik u doorverwijzen naar een waarnemer.
  • U ontvangt na afloop de factuur. Graag pinnen direct na de behandeling.
  • De factuur/zorgnota die u ontvangt kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
  • De praktijk is aangesloten bij beroepsverenigingen NVST, VBAG en koepelorganisatie RBCZ.